Звіт директора...

Звіт директора

комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат № 2» Запорізької обласної ради

Нечипоренка Костянтина  Сергійовича

Директором комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» Запорізької обласної ради працюю третій рік. Заклад освіти спрямовує свою діяльність на реалізацію державної політики в системі спеціальної освіти, основних положень чинної  нормативної бази, методичної переорієнтації  освітнього процесу на розвиток особистості учнів з особливими освітніми потребами, формування їх основних освітніх, виховних та життєвих компетенцій.

1. Виконання програми розвитку навчальному закладу та результати інноваційної діяльності:

Програма розвитку закладу розрахована на 2015 – 2019  роки та передбачає створення умов для здобуття спеціальної освіти дітьми, що потребують корекції інтелектуального розвитку, в тому числі дітьми, які мають розлади аутичного спектру порушень, для успішної соціальної адаптації шляхом комплексної корекційно-розвиткової роботи та психолого-педагогічної реабілітації.

На даний час в закладі функціонують:

 • дев’ять початкових класів: 5 класів для дітей з  порушеннями інтелектуального розвитку та 4 класи для дітей затримкою психічного розвитку, в яких навчання учнів відбувається за спеціально розробленими  програмами.
 • одинадцять класів основної школи: 6 класів ( з 5 по 10 клас) –  для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та 5 класів (з 5 по 9 клас) – для дітей із затримкою психічного розвитку.

Також 39 учнів отримують освіту за індивідуальною формою.

В перспективі планується розширення освітнього простору, а саме,  навчання дітей з аутичним спектром порушень.

2. Стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів:

Робота педагогічного колективу  спрямована на вирішення проблемної теми  школи:  «Забезпечення якості педагогічного процесу для всебічного розвитку учнів та їх успішної самореалізації в соціумі».

Освітній процес у школі організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними освітнього

рівня, який відповідає їх потенційним можливостям з урахуванням пізнавальних інтересів, можливостей і схильностей. У ході освітнього процесу педагоги повністю реалізують його мету і завдання.  Основний матеріал чітко виділяється, переконливо доводиться учням головне в навчальному змісті матеріалу. Ефективно і раціонально використовується дидактичний та наочний матеріали, технічні засоби навчання. Методи, які застосовуються на уроках, відповідають меті і завданням кожного конкретного уроку, змісту і характеру навчального матеріалу, який викладається доступно, системно; доцільно використовуються різні форми роботи. В освітній процес активно  впроваджується інформаційно-комунікативні технології, що позитивно впливає на підвищення інтересу до навчання у учнів та покращує результати їх навчальної діяльності. За підсумками моніторингу визначено, що переважна кількість учнів засвоїли знання на середньому та достатньому рівнях. Це свідчить про те, що організація навчання, з урахуванням корекційної роботи, ведеться на належному рівні.

Відповідно до плану роботи у закладі проводяться предметні тижні, класні виховні години, розважально-пізнавальні заходи, різноманітні та цікаві за формою і змістом майстер-класи,  виставки-конкурси,  спортивні свята.

Вихователями та класними керівниками були проведені такі виховні заходи: «Веселі старти», «Осінній вернісаж», «Козацькому роду нема переводу»;  конкурси малюнків: «Ми маленькі козачата»; «Дотримуйся правил пожежної безпеки», «Ми – пішоходи», конкурси-ігри: «Дорожня абетка» та «В гостях у світлофора»; КТС «Майстерня Діда Мороза», акція «Нагодуй птахів», «Години безпеки життєдіяльності», «Зимові розваги», «Швидка книжкова допомога» тощо.

Методична робота в закладі спрямована на підвищення якості організації та проведення освітньої та реабілітаційної роботи, на розвиток творчої особистості вчителя та учня, покращення якості навчання учнів, а також на впровадження в освітній процес  корекційно-інноваційних технологій.

Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим спеціалістам, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій навчання, корекційно-реабілітаційної роботи, ефективному втіленню інновацій, що сприяло б оптимізації освітнього процесу в школі-інтернаті.

3. Результати атестації навчального закладу

Атестація навчального закладу була проведена у квітні 2012 року. За підсумками перевірки отримано свідоцтво про атестацію № 035174,  в якому визнано заклад атестованим.

4. Додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів:

Пріоритетний напрямок моєї роботи – розвиток матеріально-технічної бази школи та створення сприятливих умов навчання, розвитку, виховання та перебування учнів. За звітний період  було

Здійснено протягом літнього періоду 2017 року:

 • Ремонт 2-го поверху навчального корпусу
 • ремонт 3-х навчальних класів, кабінету психологічної служби, заміна 3 дверних блоків
 • заміна 15 вікон в навчальному корпусі на енергозберігаючі
 • ремонт 2-х спальних приміщень (заміна вікон, заміна шпалер, монтаж стелі) та 1 класної кімнати
 • поточний ремонт ІІ поверху спального корпусу
 • заміна 30 вікон спального корпусу на енергозберігаючі
 • облаштування козирками ганків спального корпусу та столярної майстерні
 • заміна труб в котельній
 • облаштування сходів центрального входу навчального корпусу керамічною плиткою
 • облаштування сходів центрального входу спального корпусу керамічною плиткою
 • часткова заміна труб холодної води в харчовому складі
 • облаштування пришкільної території тротуарною плиткою
 • відновлення водостоків в овочевому складі
 • заміна труби гарячої води в майстерні
 • ремонт медичного блоку: заміна 3 вікон, повна заміна каналізації, облаштування медичного блоку душовою кімнатою, встановлення умивальників, водонагрівачів
 • облаштування мед блоку фізіотерапевтичним кабінетом

виконано в жовтні 2016 року

 • заміна 9 вікон у столярній майстерні на енергозберігаючі, ремонт класів
 • поточний ремонт металевого козирка
 • заміна вуличних світильників
 • заміна кровельного покриття даху учбового корпусу
 • встановлення системи поливу
 • ремонт витяжки в столярній майстерні
 • заміна каналізаційної труби в кабінеті СПО

придбано:

 • меблі для класної кімнати вихованців, а саме, парти, стільці, меблева стінка, класні дошки;
 • шафи вмонтовані для спальних кімнат, шафи господарчі;
 • клумби бетонні для квітів;
 • для кабінету СПО – стіл для сповивання, праска;
 • для облаштування класних кімнат інформаційні стенди, стенди державної символіки;
 • спортивне приладдя для учнів, а саме: м’ячі футбольні, килимки гімнастичні, мати гімнастичні, набори для бадмінтону та ін..;
 • для вихованців – канцелярські товари, розвиваючі настільні ігри, набори для художньої творчості, м’який інвентар;
 • обладнання для харчоблоку: кухонні секції, кухонний інвентар;

Здійснення цих заходів надає можливість педагогічному персоналу  надавати більш ефективні освітні послуги для дітей з особливими потребами та покращити перебування вихованців у закладі.

6. Підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу:

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки – один із визначальних чинників, що   зумовлюють ефективність функціонування школи-інтернату як педагогічної системи.  Фахова освіта педагогічних працівників враховується під час розподілу навчального навантаження. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується професійна підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, рівень загальної культури, інші характеристики.

7. Ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування

Проводиться цілеспрямована робота щодо залучення спонсорської допомоги для покращення умов перебування вихованців.

8. Звіти керівника про свою роботу на загальних зборах(конференціях) колективу навчального закладу

На початку вересня 2017 року на загальних зборах колективу керівник  закладу звітував  про  результати  господарської діяльності щодо покращення матеріально-технічної бази закладу та означені цілі на наступний період.

9.  Аналіз розгляду звернень громадян. Наслідки розгляду.

В закладі видано наказ від 07.09.2015 року № 65 «Про затвердження графіку прийому громадян». Ведеться журнал звернень, а також відведено місце в фойє навчального корпусу для написання заяв. Директором закладу та його заступниками щотижня  проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу.  Звернення об’єктивно і вчасно розглядаються, перевіряються викладені в них факти, ухвалюються  рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечується їх виконання. Громадянам повідомляються результати розгляду заяв  чи клопотань.

10. Аналіз якісного складу педагогічних працівників, плинність кадрів

В закладі працює  72  педагогічних працівника, з них 61 особа має вищу освіту, 44% із загальної чисельності педагогічних працівників мають вищу дефектологічну освіту, 2 особи здобувають вищу корекційну освіту станом на сьогоднішній день.

Мають педагогічне звання: «старший учитель» – 9 осіб, «старший вихователь» – 1 особа, вчитель-методист – 2 особи.

Кількісний склад педагогічних і технічних працівників протягом звітного періоду  становить 100% від кількості штатних одиниць за штатним розписом. Плинність кадрів незначна.   Педагоги закладу поєднують в собі високий професіоналізм, творчість, вміння працювати з дітьми, які мають особливі потреби. Учителі підготовлені до впровадження нових технологій освітнього простору та до використання можливостей сучасного впливу (інформатизації, комп’ютеризації) в освітньому процесі. Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів.

11. Нормативна та фактична наповнюваність навчального закладу.

Навчальний заклад розрахований на 250 осіб. На сьогоднішній день в школі-інтернаті отримують освітні послуги 232 учня. З них  за  індивідуальною формою навчання – 38 осіб. Кількість дітей з обмеженими фізичними можливостями складає  99 осіб, що становить 42,6% від загальної кількості учнів. Дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 25 осіб.

Директор                                           К.С. НечипоренкоЕще с сайта
33 queries in 0.314 seconds.