Вступ до закладу освіти...

Зарахування учнів (вихованців) до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі таких документів:

  • направлення (путівка) Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

  • копії свідоцтва про народження дитини, паспорта;

  • особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого та першого класу);

  • висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації;

  • індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (при наявності даного статусу у дитини);

  • довідок про стан здоров’я дитини: “Медична карта дитини” (ф. № 026/о); витяг з“Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів; копії“Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я (за місцем проживання) про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Для зарахування, переведення та випуску дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.33 queries in 0.518 seconds.