Вступ до закладу освіти...

Відповідно до Наказу МОН України від 01.08.2018 №831 “Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти ” зарахування учнів (вихованців) до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі таких документів:

  • заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток);

  • довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

  • карти профілактичних щеплень № 063/о;

  • довідки від лікаря-педіатра;

  • висновку інклюзивно-ресурсного центру;

  • висновоку лікарсько-консультативної комісії;;

  • індивідуальної програми реабілітації;

  • оригіналу або копії відповідного документа про освіту;

  • висновоку психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

  • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.
Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.


Еще с сайта
33 queries in 0.287 seconds.