Про нас...

Наш навчальний заклад засновано
у 1956 році як восьмирічна
загальноосвітня
школа-інтернат № 2.
З вересня 1969 року заклад перейменовано у допоміжну школу-інтернат № 2.
З вересня 2010 року – комунальна установа «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» Запорізької обласної ради.

Призначення закладу.

Забезпечення здобуття певного освітнього рівня, професійної орієнтації та підготовки, проведення корекційно-розвиткової та реабілітаційної роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та інтелектуального розвитку.

Завдання закладу.

Реалізація права дітей, які потребують корекції фізичного та інтелектуального розвитку на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медико-психолого-педагогічною реабілітацією та соціальною адаптацією вихованців.

Підпорядкування закладу.

Заклад є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим Запорізькій обласній раді та, за галузевою спрямованістю, підвідомчим Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Керівник закладу.

Нечипоренко Костянтин Сергійович

Кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж – 22 роки.

Стаж керівної роботи – 11 років

На посаді директора закладу – з травня 2015 року.

Зарахування до закладу.
Заклад забезпечує здобуття початкової, базової або повної загальної середньої освіти дітям з порушеннями інтелектуального розвитку,спектру аутизму та особам з іншими складними порушеннями розвитку.
Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток).
До заяви додаються:
довідка за формою первинної облікової документації № 086- 1/о;
карта профілактичних щеплень № 063/о;
довідка від лікаря-педіатра;
висновок інклюзивно-ресурсного центру;
висновок лікарсько-консультативної комісії;
індивідуальна програма реабілітації;
оригінал або копія відповідного документа про освіту;
висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, дійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.
Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.
Структура закладу.

Дошкільне відділення – відсутнє.

Початкова школа: Підготовчий, 1-4 класи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, термін навчання 5 років, максимальна наповнюваність в класі – 12 учнів.

Основна школа: 5-10 класи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, термін навчання 6 років, максимальна наповнюваність в класі – 12 учнів.

Освітній процес здійснюється з урахуванням особливостей інтелектуального та фізичного розвитку дітей, змісту форм і методів навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність освітньої, корекційно-розвивальної, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.

Випускники, які мають порушення інтелектуального розвитку, після закінчення школи отримують свідоцтво державного зразка про закінчення спеціальної школи та можуть продовжити навчання в закладах професійно-технічної освіти.

Особливості закладу.

Вихованці закладу перебувають на державному утриманні, забезпечуються 5-разовим безкоштовним харчуванням, підручниками, медичним обслуговуванням. Для успішного опанування освітніх програм створені відповідні умови: просторі кабінети, 2 комп’ютерних класи, кабінет соціально-побутового орієнтування, спортивна зала, зала для проведення занять з лікувальної фізкультури, бібліотека.

З учнями старшої ланки плідно проводиться робота з оволодіння трудовими навичками з профілів навчання: штукатурно-малярна справа, столярна справа, квітникарство, швейна справа, декоративно-ужиткове мистецтво. Для цього обладнані відповідні майстерні та кабінети.

Для нічного перебування вихованців в закладі є спальний корпус, в якому розташовані затишні спальні, душові кімнати, кімнати для відпочинку та ігор.
Щоб переглянути відео натисніть тут:

Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2Еще с сайта
33 queries in 0.338 seconds.